• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Historia i architektura Łodzi: Miasto przemian

Współczesne firmy, nawet o średnim kapitale, korzystają pełnymi garściami z dokonań techniki komputerowej, a przede wszystkim baz danych i sieci internetowych. To właśnie dzięki połączeniu komputerów w rozmaitych biurach w jedną sieć możliwe stało się umożliwienie wszelkim pracobiorcom, np. pionu logistycznego lub ewentualnie administracyjnego, dostęp do tych samych dokumentów w czasie rzeczywistym. Bazy danych utrzymywane na służbowych serwerach są zapisywane online tuż po ich edytowaniu i tak np. zestawienie godzin obecności robotników w minionym miesiącu może pozostać opracowane automatycznie przez aplikacje a następnie przez pracownika tylko pobrane, przedstawione i przesłane dalej. Jeszcze o wiele bardziej korzysta na komputeryzacji proces logistyczny – sprawdź ANCHOR. Jeśli jednostka gospodarcza posiada magazyny w rozmaitych częściach kraju lub też kontynentu, bez negowania centrala zawiadująca transportem oraz wszystkimi innymi przebiegami będzie chciała posiadać stały dostęp do aktualnych danych na temat ilości towaru w praktycznym magazynie czy ilości paliwa zużytego na przewóz ciężarówkami. Komputerowe aplikacje stają się tutaj nieodzownym narzędziem pracy.

1. Zobacz więcej

2. Sprawdź tutaj

Podróże czasem: Polskie muzea historyczne

Categories: Turystyka

Comments are closed.