• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Odkrywanie Nowych Światów: Fantastyka Naukowa w Literaturze

Często okazuje się, że stres ma prawo wywołać depresję, kiedy pojawia się nagle i jest niebywale silny. Podobnie jest w wypadku długo trwającego stresu. Po przeżyciu sytuacji stresowej symptomy depresji występują znacznie częściej niż w innych trudnych żywotnych sytuacjach. Stres może sprawić predyspozycję do wystąpienia depresji czy też być elementem ją wywołującym. Takie zdarzenia życiowe, jak utrata życiowego partnera, strata pracy, czy śmierć bliskiej osoby są w stanie być przysłowiową kroplą, która przepełni kielich – wówczas wspomoże ANCHOR. Mozolnie trwające tarapaty życiowe wywołują wyolbrzymienie incydentalnych problemów. Z doświadczenia nie ulega wątpliwości, iż czynnikami wyzwalającymi ma prawo być też utrata szacunku do siebie, czy też destrukcyjny związek. Obserwacje życiowe przedstawiają, że elementami wyzwalającymi nie musi być jakakolwiek strata. Jakikolwiek z nas reaguje na stres i nie wolno przewidzieć wskazanej sytuacji, w jakiej może pojawić się chandra, oraz kiedy obciąży ona nasz organizm. Więcej na ANCHOR.

1. Zobacz teraz

2. Blog

3. Kliknij i zobacz

4. Kup teraz

5. Wypróbuj za darmo

Categories: Muzyka

Comments are closed.